AN NHIÊN GIỮA ĐỜI

AN NHIÊN GIỮA ĐỜI

Hãy cứ vui gạt bỏ những ưu phiền
Đời ngắn lắm đừng bận tâm được mất
Cứ an nhiên dẫu lòng người muôn mặt
Cõi thế gian ai đâu sống trường tồn.

Tâm thanh tịnh cùng nét đẹp tâm hồn
Sẽ đánh đuổi những nhỏ nhen ích kỷ
Còn giữ lại trong lòng là thiện chí
Sống vô tư mặc đời dối người lừa.

Nẻo chính đường ngay xin đừng lần lựa
Thẳng tiến đi rồi sẽ được bình yên
Đua chen chi để đau khổ triền miên
Cuộc trần thế thiện lành là chân lý.

Nên gạt bỏ tâm ma trong suy nghĩ
Mặc kệ đời giữ vững một niềm tin
Đó mới là người vô cùng bản lĩnh
Vượt lên chính mình để sống an nhiên…!

#HG – Huỳnh Giao
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS