BÌNH AN

BÌNH AN

Mong ước người luôn hạnh phúc từ tâm
Đón sớm mai trong ngần đầy tự tại
Trái tim ấm, niềm thương tràn dâng mãi
Biết cảm thông, biết chia sẻ khiêm nhường.

Giữ tâm hồn bình lặng trước gió sương
Và ung dung vượt bao điều ngăn trở
Không muộn phiền , không trầm luân đau khổ
Hiểu nhân sinh gói trọn những vô thường.

Trái tim người thấu hiểu và yêu thương
Chẳng ngại chi đường đời giăng oan trái
Chuyện thế sự xoay vần ta phải trải
Nên trăm điều đều giải quyết ổn thôi.

Không huyễn hoá những chuyện ở trên đời
Bởi cuộc người là trò chơi cút bắt
Nay thế này có khi mai sẽ khác
Chẳng ép mình quá lo lắng ưu tư.

Tâm tĩnh lặng thì cuộc sống an yên
Tâm giành giật tự khiến đời dâu bể
Nên muốn sống bình yên, người cứ kệ
Bước thong dong trước thế sự xoay vần…!

– Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

CATEGORIES
TAGS