BUÔNG, NẾU MÌNH KHÔNG THỂ…!

BUÔNG, NẾU MÌNH KHÔNG THỂ…!

Nếu một ngày mình không thể vì nhau
Thì anh nhé đừng buồn đau trách móc
Hãy cố gắng ngăn giọt sầu… đừng khóc
Em kiên cường anh cũng phải vậy thôi.

Đến một ngày giọt lệ ấy ngừng rơi
Anh sẽ hiểu đời chẳng gì mãi mãi
Cũng không trách ai là người khờ dại
Bởi nghiệt duyên ngang trái đến không ngờ

Đã biết rằng đời không phải là mơ
Thì quên đi đừng trông chờ anh nhé
Buồn hay vui do tâm mình xem nhẹ
Nên nhủ lòng hãy mạnh mẽ vì nhau

Nếu có thể nên bắt lại từ đầu
Xoá sạch hết những gam màu ngày cũ
Tìm bình yên gửi tim vào trú ngụ
Sóng lặng rồi khi tim đủ bình yên

Buông nhé anh khi lòng đủ ưu phiền…!

#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS