CHỚI VỚI

CHỚI VỚI

Xin anh đừng nói hai tiếng yêu thương
Em rất sợ sẽ lạc đường lần nữa
Lòng tin tưởng để tim hằn vết khứa
Anh đến rồi bỗng khép cửa…bước đi.

Những ngày qua em có nghĩa là gì
Lời anh hứa nhiều hoài nghi quá đỗi
Trái tim nhỏ đã làm gì nên tội
Để tơ lòng buộc chẳng nổi tình yêu.

Đời của em như nắng nhạt giữa chiều
Lắm cay đắng và cô liêu bất hạnh
Nên Mẹ bảo chữ tình em phải tránh
Để khỏi hờn vì gặp cảnh trái ngang.

Chiều hôm nay giọt lệ rớt hai hàng
Em chẳng thể sang ngang làm dâu mới
Hạnh phúc ấy sao khuất xa vời vợi
Tưởng nắm rồi..lỏng tay với..vỡ hai.

Đời của anh ở phía trước còn dài
Em phận hẩm nên tương lai mờ mịt
Mưa ủ dột tiếng dế hờn thút thít
Duyên chúng mình đành mù tịt chân mây.

Bích Sen
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS