CHÚNG MÌNH LÀ BẠN CŨ

CHÚNG MÌNH LÀ BẠN CŨ

Mình mãi là bạn cũ phải không anh
Xưa vẫn thế và sau này mãi thế
Chẳng có gì đậm sâu hơn nữa để
Người ta đem thêu dệt… kể chuyện đời…

Chúng mình là bạn cũ… thế mà thôi
Đâu thân thiết khi đôi đời đôi ngả
Muốn trò chuyện… cũng e là quá khó
Bởi bây giờ xa cách… đã hoài xa…

Chúng mình là bạn cũ… thuở xưa xa
Không thân thiết… cũng chẳng hề phai nhạt
Chỉ âm thầm cùng ngân lên khúc hát
Dẫu chẳng bao giờ mình có thể hoà ca.

Chúng mình là bạn cũ đã chia xa
Câu thương nhớ cũng chưa hề trọn vẹn
Xa cách quá… nhưng sao lòng lưu luyến
Để một đời… ta viết: “Bạn mà thôi”!

#nguoivotinh

CATEGORIES
TAGS