CHUYỆN TÌNH CÂY LÁ & GIÓ

CHUYỆN TÌNH CÂY LÁ & GIÓ

CHUYỆN TÌNH CÂY LÁ & GIÓ

Gió đa tình sống phiêu bạt khắp nơi
Nên gặp Lá, Gió buông lời đùa cợt
Lá vì buồn Cây vô tình hời hợt
Nên mềm lòng khi được Gió quan tâm

Cây buồn đau nên lặng lẽ âm thầm
Tự trút Lá để ươm mầm chồi mới .
Lá trách Cây sao nỡ đành sống vội .
Cây bảo rằng Lá nông nỗi nên buông

Lá nghĩ Cây không níu giữ nên hờn
Quyết sống thác kiếp tha hương cùng Gió.
Gió cho rằng tại vì Cây buông bỏ
Lá cô đơn nên Gió mới mềm lòng

Cây vô tình hay bởi tại Cây mong
Muốn cho Lá được sống trong hạnh phúc
Lá nghĩ Cây không níu ghì nhu nhược
Nên trách hờn cuốn theo Gió rời Cây

Duyên nợ nào Trời Đất cũng an bày
Xin đừng vội trách Tình Cây Lá Gió…

#YenChiTruong

CATEGORIES
TAGS