CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT

CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT

Nếu đã biết chuyện tình không đoạn kết
Mọi buộc ràng nên chấm hết từ đây
Đông đã qua sao sương vẫn phủ dày
Xuân đang tới sao cõi lòng chẳng ấm?

Nếu đã biết đường tình còn xa lắm
Có đi hoài thì cũng chẳng đến nơi
Nếu đôi chân đã mệt mỏi rã rời
Thì tốt nhất chúng ta nên dừng lại

Nếu đã biết chẳng thể bên nhau mãi
Thì cố công níu kéo để làm gì ?
Dẫu không đành thì cũng phải chia ly
Dẫu không muốn cũng cắn răng từ bỏ

Nếu đã biết yêu thương như cơn gió
Như khói sương tan biến thật vội vàng
Hãy điềm nhiên đón nhận cuộc ly tan
Không oán trách không thở than tiếc nuối

Nếu đã biết những phút giây đắm đuối
Chỉ hiện về trong những giấc ngủ mê
Hãy vùi chôn tất cả những hẹn thề
Rồi ta tự vỗ về ta đừng khóc

Xuân cúi xuống, khẽ hôn từng lọn tóc
Ta cúi xuống đời, hôn lên những vết đau…!

#NguyễnLamYên

CATEGORIES
TAGS