ĐỜI

ĐỜI

Đời có nhiều nghịch cảnh
Để thử thách lòng người
Bày đôi điều bất hạnh
Rồi xem mình chơi vơi.

Nhưng đời ơi thân mến
Ta đã được tôi rèn
Gặp khó khăn không nản
Càng mạnh mẽ vươn lên

Đâu thị phi phiền nhiễu
Nhẹ nhàng ta lướt qua
Cần chi ai cũng hiểu
Miễn tâm ta an hoà

Đâu mệt nhoài sóng gió
Xem chuyện nhỏ mà thôi
Bởi đời là bể khổ
Ai bảo toàn thảnh thơi

Thôi thì ung dung sống
Bình thản đón vạn điều
Đến đi như ảo mộng
Miễn lòng tràn thương yêu

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

CATEGORIES
TAGS