ĐỜI MÌNH, MÌNH LÀM CHỦ

ĐỜI MÌNH, MÌNH LÀM CHỦ

Xoè bàn tay năm ngón
Có ngón ngắn ngón dài
Con người trong cuộc sống
Đâu ai nào giống ai.

Vì vậy không cần cố
Để giống một người nào
Mỗi người một phận số
Mà ông trời đã trao.

Đừng quá vì vật chất
Quên cái nghĩa cái tình
Sống thiện lương thành thật
Tối ngủ khỏi giật mình

Điều mình cần cố gắng
Là hoàn thiện bản thân
Nếu không được may mắn
Nỗ lực thêm bội phần.

Biết đủ sẽ hạnh phúc
Đừng có quá đua đòi
Lòng dạ hoài day dứt
Để mặt mày kém tươi.

Hôm nay hãy vui vẻ
Ngày mai cũng phải cười
Muộn phiền mình xem nhẹ
Đến rồi tự đi thôi.

Những người ta gặp gỡ
Nay vui vẻ nói cười
Chắc gì mai còn đó
Thình lình mà bốc hơi.

Hãy cân bằng cảm xúc
Biết làm chủ cuộc đời
Mặc bể đời trong đục
Chỉ cần mình biết bơi!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS