ĐỜI NGƯỜI

ĐỜI NGƯỜI

Đời người một kiếp bể dâu
Gây chi phiền muộn để nhau đau lòng
Ai mà chẳng có long đong
Ghét thương – oán hận trong vòng sân si.

Người thì đến kẻ thì đi
Nay còn nồng ấm mai khi xa dời
Ngàn đời mây vẫn của trời
Hèn sang cũng một kiếp người truân chuyên.

Ai người không muốn bình yên
Ai người mà muốn não phiền bủa vây
Sống sao cho thẳng cho ngay
Sống sao vẹn nghĩa tròn đầy tình thân.

Mai về với cõi phù Vân
An yên nhẹ bước Phúc phần đời sau
Người quyền cao – kẻ cơ cầu
Về nơi cõi tịnh còn đâu giàu – nghèo?

Chỉ còn Phước báo mang theo
Bạc vàng – danh lợi cùng chiều gió bay
Thiện lương gieo trọn kiếp này
Nguyện cầu tất cả tháng ngày bình an!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS