ĐỪNG GỌI EM ĐÀN BÀ CŨ

ĐỪNG GỌI EM ĐÀN BÀ CŨ

Cũng tại bởi đời trọng nam khinh nữ
Nên gán từ ĐÀN BÀ CŨ vậy thôi
Đó cũng là lúc xa xưa kia rồi
Giờ đâu còn trong cái thời bốn cộng.

Là phụ nữ họ cũng nhiều khát vọng
Biết yêu thương biết quý trọng gia đình
Nhưng vô phúc vướng phải kẻ bạc tình
Đành giải thoát đời mình trong tủi phận.

Thời hiện đại không còn gì phải bận
Kiếp má hồng cũng được quý trọng hơn
Họ chấp nhận bình yên trong cô đơn
Thay vì chịu ba từ ĐÀN BÀ CŨ.

Đàn bà cũ … Nhưng không hề héo rũ
Lắm truân chuyên nên họ đủ trưởng thành
Biết làm gì cho cuộc sống thêm xanh
Yêu bản thân tìm bến lành mà đỗ

Thế thôi nhé… Đừng gọi em ĐÀN BÀ CŨ.
Cũ của người … Nhưng lắm kẻ khát khao.

#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS