ĐÚNG – SAI

ĐÚNG – SAI

Hãy đặt mình vào vị trí của nhau
Rồi nói câu Bạn – Tôi …Ai sai – đúng
Không đơn giản khi cho mình là đúng
Thì người kia nhất định sẽ là sai.

Không ai hiểu hết suy nghĩ của ai
Phía sau của nhau là mỗi người một vẻ
Nhìn mạnh mẽ nhưng chắc gì đã khoẻ
Tưởng giản đơn nhưng đâu họ nghĩ nông…

Khi cuộc đời của tôi phải “đi vòng”
Thì làm sao nhanh hơn bạn “đi thẳng ”
Bạn chưa từng vào đời bằng “Tay trắng ”
Thì làm sao hiểu được giá trị “Đồng tiền ”

Bạn chưa từng làm việc “Không công ”
Làm sao hiểu “đồng” đầu tiên được nhận
Bạn chưa từng trải qua vương vấn
Thì làm sao hiểu được nỗi nhớ mong.

Vị trí bạn đang đứng ở “Ban công”
Thì làm sao hiểu được người “Chui cống ”
Bởi vì vậy hãy nhìn nhận cuộc sống
Đứng chổ nào để hiểu…Đúng hay Sai…!

Trần thị ThuỚ
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS