ĐỪNG…

Đừng hẹn nhau cuộc đời khác
Khi chưa sống trọn kiếp này
Ai biết ngày sau khi thác
Luân hồi còn có trả vay?

Đừng hẹn nhau ở kiếp sau
Sẽ bước chung một con đường
Ta bà ngày sau ai thấu
Hồng trần ta còn tựa nương?

Thì thôi còn trên nhân thế
Hãy yêu thương trọn kiếp này
Biết đâu kiếp sau có thể
Ta chỉ là áng mây bay…!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
#tìnhyêuvànỗinhớ

CATEGORIES
TAGS