HAI NỬA MUỘN MÀNG

HAI NỬA MUỘN MÀNG

Mình già rồi, yêu lại được không anh
Con cái trưởng thành tổ ấm riêng công việc
Còn chúng mình cả hai đều cũng khuyết
Anh khuyết nửa này – Em khuyết nửa bên kia.

Mình già rồi, có cùng muốn sẻ chia
Nương tựa vào nhau sau tháng ngày cô lẻ
Khi trẻ yêu đó là một nhẽ
Khi mình già yêu ké được không anh.

Tình yêu trẻ thì ngôn ngữ yến oanh
Tình người già chỉ quẩn quanh ngại lắm
Dù trong tâm nghĩa yêu thương còn thắm
Vì tình già đằm thắm không nỗi nông.

Mình già rồi đã qua thời long đong
Còn lại khoảng không với tháng ngày cô lẻ
Có khi nào anh nghĩ như em thế
Hai nửa muộn màng…
Vẫn luôn hướng về nhau

Trần thị Thuớ
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS
NEWER POST