HỌC CÁCH IM LẶNG

HỌC CÁCH IM LẶNG

Học im lặng khi bị hiểu lầm
Bởi nói ra cũng không có hiệu nghiệm
Người đã tin không nói cũng hiểu
Người không tin nói cũng chẳng ích gì.

Học im lặng để nói ít đi
Nghe nhiều hơn những lời người chia sẻ
Bởi thế gian mỗi người một vẻ
Biết lắng nghe là sẽ hiểu được nhiều.

Học im lặng để tránh khỏi lắm điều
Khi ta phiêu nói năng không kiểm soát
Học im lặng để nghe người trút “ngạt ”
Những sẻ chia chỉ có họ với mình.

Học im lặng để bạn được thông minh
Khi phân tích nghĩ suy điều cặn kẽ
Học im lặng trong các mối quan hệ
Để lắng nghe những điều thiếu cho mình.

Học im lặng để bình tĩnh kiếm tìm
Những tuý tinh từ trong lời chia sẻ
Học im lặng để thấy những mới mẽ
Mà chính người đã đem lại cho ta.

Học im lặng ngay cả khi thả ga…!

Trần thị ThuỚ
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS