KHÓC…!

KHÓC…!

Nhang trầm một nén xót xa
Là thôi bỏ cõi ta bà đắng cay
Thu buồn khóc với heo may
Phận người một kiếp trả vay xong rồi.

Là Xong sứ mệnh
chị ơi!
Gánh lo quẳng lại về nơi yên bình
Bỏ Trần gian Những ân tình
Chị buông – buông cả điêu linh cuộc người.

Sống dâng tiếng hát tặng đời
Yêu thương trao khắp cho người thế gian
Bây giờ khép mắt ngủ an
Chị đi để lại muôn vàn xót thương.

Cuộc người biết mấy đoạn trường
Khổ đau cõi tạm tựa nương đến giờ
Nẻo Trần lạc bước bơ vơ
Nghìn thu bỏ lại về bờ Như Lai.

Đời thì ngắn
Nỗi đau dài
Từ nay giải thoát bi ai kiếp tằm
Bỏ buông một gánh trầm luân
Chị về nơi ấy Vĩnh Hằng BÌNH AN!

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

CATEGORIES
TAGS