KHÔNG TRÒN KHÔNG KHUYẾT MỘT VẦNG TRĂNG

KHÔNG TRÒN KHÔNG KHUYẾT MỘT VẦNG TRĂNG

(Lời dạy của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh .)

Con vẫn đọc những lời vàng thầy dạy
Rằng thế gian biến đổi vốn vô thường
Đám mây trắng con ngắm nhìn yêu thương
Sẽ trở thành giọt mưa khi tụ lại.

Con từng sợ đám mây tan biến mãi
Rồi xót thương – rồi đau đớn ngậm ngùi
Nhưng nhìn sâu những giọt nước đang rơi
Con lại thấy hình đám mây ở đó

Vâng con biết đời là không là có
Là hợp tan – tụ tán – là thăng trầm
Thầy dạy rằng được – mất chớ băn khoăn
Không tròn khuyết một vầng trăng con ạ

Con hãy sống bình yên và thong thả
Buông tham sân chấp niệm để thanh nhàn
Cả cuộc đời ai cũng muốn bình an
Mà cứ đắm
Cứ chìm
DANH với VỌNG

Con biết không giữa bầu trời cao rộng
Gió thổi hiền và mây vẫn đang bay
Nắng còn toả sợi dài ngắn vơi đầy
Ai nào biết Tụ mây – mưa bất chợt

Con đừng khóc khi chạm vào mất mát
Phải hiểu rằng bản chất của nhân sinh
Sắc sắc không
Không không sắc vô hình
Không có đến , sao có đi ,có ở

Con cứ sống bình tâm đừng lo sợ
Đời là sinh
là diệt
Là vô thường!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

* mượn lời dạy của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.
Bài viết được cảm tác từ những lời dạy của thầy!

CATEGORIES
TAGS