KIẾP NÀY….

KIẾP NÀY….

Đừng bao giờ anh hỏi
Rằng em nhớ anh không
Em sợ mình phải nói
Những điều em dối lòng.

Đừng bao giờ anh hứa
Một ngày nào tìm nhau
Em sợ mình chờ đợi
Đến vàng võ trầu cau.

Em biết, anh cũng biết
Chúng mình chẳng thể nào
(Dẫu là thương nhau thật )
Sẽ đến được với nhau.

Kiếp này duyên phận hẩm
Bà Nguyệt se nhầm đôi
Khiến chúng mình lỡ dở
Đành phong kín…một người.

Kiếp này thương chỉ thế!
Kiếp này yêu vậy thôi!
Kiếp này là mãi mãi
Hai chúng mình… đơn côi.

#nguyênđx

CATEGORIES
TAGS
OLDER POST