KIẾP NGƯỜI…

KIẾP NGƯỜI…

Kiếp người chẳng được quá dài
Chớ bon chen để cực hoài tấm thân
Ghét ganh chỉ để nhọc nhằn
Chăm tu tâm để phúc phần dày hơn.

Ở đời giúp được thì nên
Đừng gieo ngang trái mà thêm đắng lòng
Tà tâm… tới lúc khốn cùng
Giơ tay ai đỡ… ai nâng hỡi người.

Sống qua nửa kiếp con người
Ngỡ rằng đã thấm lẽ đời nhục vinh
Tu tâm dưỡng tính hiền lành
Gian nan mấy cũng sẽ dần vượt qua.

Còn hơn nghĩ hại người ta
Trách than phận số rồi là hờn ghen
Phúc phần mỏng phải bồi thêm
Đừng lo tạo nghiệp đảo điên làm gì.

Ở đời nên tránh thị phi
Cuồng quay tính kế làm chi hại người
Chát chao cũng thế mà thôi
Hãy nên tích đức nửa đời về sau…

Cuối cùng chết cũng như nhau
Giàu nghèo cũng chỉ đất nâu tìm về
Khuyên ai chớ quá sân si
Rũ đi bụi bặm nghiệp thì nhẹ hơn.

Đừng gieo thêm những đa đoan
Cho tâm được sáng, thanh nhàn… yên vui…!

– Hoàng Khánh Linh –
#nguoivotinh
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS