LỆ TƯƠNG TƯ…!

LỆ TƯƠNG TƯ…!

Có một người dù chỉ thoáng qua thôi
Khi nghĩ đến tim bồi hồi nhung nhớ
Bởi thuở trước phải chăng từng mắc nợ
Để bây giờ ôm trọn nỗi tương tư.

Có một người dù em cố chần chừ
Vẫn không ngăn được khi bóng hình người ấy
Sao hiện về trong đầu nhiều đến vậy
Ngày qua ngày rồi cứ mãi trào dâng.

Có một người em giấu nỗi bâng khuâng
Cố kìm lòng bao nỗi niềm cảm xúc
Lí trí bảo rằng hãy để lòng lắng xuống
Thất bại rồi luôn nghĩ mãi về anh.

Có một người… thương nhớ cứ chòng chành
Chênh chao sóng lòng em nào đâu biết được
Có một người mong trọn câu thệ ước
Để đêm về…
Canh vắng lệ thôi rơi…!

Đình Bảo

CATEGORIES
TAGS