LỐI MÒN CÒN ĐỢI MƯA BAY

LỐI MÒN CÒN ĐỢI MƯA BAY

Gió còn đợi nắng ngoài song
Sao anh không đợi tình nồng thơm hương ?
Sao anh quay gót ngược đường ?
Sao anh mặc kệ người thương lạc loài ?

Phố còn đợi áng mây trôi
Sao anh hẹn hứa để rồi anh quên ?
Sao tơ duyên chẳng lâu bền ?
Sao mùa thu lại buồn tênh thế này ?

Lối mòn còn đợi mưa bay
Sao anh ngoảnh mặt, chia tay lạnh lùng ?
Bờ vai nhỏ nhắn run run
Cớ sao hai đứa không cùng bên nhau ?

Giấc mơ đã hết ngọt ngào
Chỉ còn nỗi nhớ dội vào trăm năm…

#NguyễnLamYên

CATEGORIES
TAGS
OLDER POST