MÃI YÊU NGƯỜI DÙ KHÔNG THUỘC VỀ NHAU

MÃI YÊU NGƯỜI DÙ KHÔNG THUỘC VỀ NHAU

Có một người dẫu ở tận nơi xa
Sao trong lòng yêu thiết tha đến thế
Vẫn biết rằng tình trường là dâu bể
Em lạc vào rồi mặc kệ lòng đau.

Yêu một người.mãi không thuộc về nhau
Thì trọn đời chẳng thể nào chung lối
Nhưng tim nhỏ vẫn dại khờ nông nổi
Để đêm trường se sắt mối tơ lòng.

Yêu nhau nhiều nhưng tình có như không
Cứ Xuân Hạ hay Thu Đông vẫn vậy
Nhớ thương thôi chứ nào đâu nhìn thấy
Anh bây giờ chốn ấy hiểu lòng em?

Nhớ thương ai lệ rơi đắng môi mềm
Cũng đành thôi nỗi niềm riêng chôn giấu
Nơi phương xa chỉ mong anh hiểu thấu
Mãi yêu người dẫu không thuộc về nhau!

#NgọcPhương
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS