MƯỜI NĂM TÌNH CŨNG PHAI PHÔI

MƯỜI NĂM TÌNH CŨNG PHAI PHÔI

Trả lại anh những con đường
Mười năm trồi trụt đoạn trường bước qua
Trả lại anh những thiết tha
Để riêng em nỗi xót xa nhận về.

Trả lại anh những hẹn thề:
“Mai sau sỏi đá còn kề bên nhau”.
Trả anh yêu dấu bạc màu
Tim em hằn một nỗi đau kiệt cùng.

Trả anh duyên nợ lưng chừng
Em về làm một người dưng…ngang đời.
Mười năm …tình cũng phai phôi
Mười năm đổi lại đơn côi, lỡ làng.

Tiếc gì một mảnh tình tan
Xin quên đi thuở hồng hoang yêu người.

#nguyênđx
#sắcmàunỗinhớ

CATEGORIES
TAGS
NEWER POST
OLDER POST