MƯỢN

MƯỢN

Ngay lúc này tôi cần một bờ vai
Ai rảnh không cho mượn mai tôi trả
Dựa chút thôi cho cõi lòng yên ả
Tâm yên bình tôi sẽ trả lại ngay.

Nếu có thể tôi mượn tạm vòng tay
Tôi cần ấm qua những ngày đông vắng
Vì tôi sợ những ngày dài thiếu nắng
Sẽ hao gầy héo hắt trái tim côi

Nhưng thôi nhé…tôi chỉ ước vậy thôi
Tôi chỉ sợ mượn rồi không nỡ trả
Vì đã quen với bờ vai người lạ
Sợ trả rồi tôi sẽ ngã mất thôi

Cảm ơn người tôi không mượn nữa rồi
Vì tôi sợ cuộc đời đầy đen trắng
Nên giờ đây chỉ cần một khoảng lặng
Cho tâm hồn vơi bớt những chông chênh

#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS