NHỊN…

NHỊN…

Nhịn để chịu đựng đắng cay
Nhịn để đối phó kẻ hay ghét mình.
Nhịn để cho dạ được minh
Nhịn để chữ nghĩa chữ tình vẹn nguyên.

Nhịn để nghe một lời khuyên.
Nhịn để theo dõi kẻ điên làm càn,
Nhịn để kiên trì bền gan.
Nhịn để ta được bình an trong đời.

Nhịn để nắm bắt thiên thời
Nhịn để thấu hiểu miệng đời thế gian
Nhịn để qua khỏi gian nan
Nhịn để cảnh giác kẻ gian hai lòng

Nhịn để nhìn rõ đục trong.
Nhịn để suy nghĩ và không làm liều,
Nhịn để qua cơn bão chiều.
Nhịn để giảm tránh những điều xấu xa.

Nhịn để phòng kẻ hại ta.
Nhịn để tỉnh táo nhìn ra kẻ thù…

-sưu tầm-
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS