THA THỨ…

THA THỨ…

Chúng ta nên tha thứ cho họ, vì đôi khi họ đã tham lam và làm tổn thương đến ta.

Họ cũng chỉ vì không hiểu biết thôi. Đừng trách nhau làm gì. Cho thêm tội mình tội người.

Chúng ta biết vậy thì nên tránh. Phàm đã là con người thì đừng nên tham quá nhiều. Để rồi gây thù chuốc oán chứ chẳng được ích lợi lâu dài.

Nhân gian này, vốn là một bể trùng sinh. Tham, si, sân, hận rẫy đầy. Chúng ta cũng vì còn tham, si, sân, hận nên mới làm người. Điều đó cũng không có gì phải ngạc nhiên.

Chỉ là phải biết nhìn bài học của người khác, mà rút kinh nghiệm cho chính chúng ta. Nhìn thấy vì tham được một chút lợi danh. Mà phải chấp nhận làm bằng mọi giá, để rồi trả giá bằng sự khổ đau không lối thoát.

Vậy thì tham nhiều làm gì?. Chi bằng học cách buông xuống, làm một người vô sự. Bình thản giải thoát, đó chẳng phải an tịnh hơn sao…!

-sưu tầm-
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS