THÔI ĐỪNG GẶP NỮA

THÔI ĐỪNG GẶP NỮA

Dẫu muốn gặp chi bằng đừng gặp nữa
Dẫu còn thương thì cũng có ích gì
Đâu thể cột cơn gió ngoài khung cửa
Đâu thể nào cản năm tháng qua đi.

Dẫu thấy tiếc cũng cố thôi luyến tiếc
Đường trần chia hai lối rẽ lâu rồi
Lá đã héo, đâu thể nào xanh biếc
Con chim buồn, ngửa cổ hót đau môi

Dẫu có nhớ đến cồn cào se thắt
Thì cuộc yêu cũng đứt đoạn nửa chừng
Dẫu có khóc đến cạn dòng nước mắt
Thì nhân tình cũng lạnh nhạt quay lưng

Dẫu muốn trách cũng không đành hờn trách
Chỉ muốn quên hết thảy những lỗi lầm
Từ cái buổi hai chúng mình xa cách
Con tim này đã hóa đá lặng câm

#NguyễnLamYên

CATEGORIES
TAGS