TÌNH CÂY và LÁ.

TÌNH CÂY và LÁ.

Một ngày buồn Lá bất chợt hỏi Cây.
Đông sang rồi Cây có buồn thay lá.
Cây u sầu bảo rằng Thu vội vã.
Phút giao mùa…. nên Lá phải xa Cây.

Lá xa rồi Gió cũng chẳng buồn lay.
Cây trơ Lá vẫn vươn cành đón gió.
Bỗng một đêm Giọt Sương sa đầu ngõ.
Cây vươn chồi .. nẩy vội những mầm xanh.

Trăng thì thầm bảo rằng Lá chung tình.
Sao Cây nỡ rùng mình thay Lá mới.
Cây đổ thừa do Mùa Xuân mời gọi.
Nên phải đành mang tiếng phụ tình ai.

Lá hiểu rằng sẽ đến lúc tàn phai
Nên không trách tình Cây vội vã.
Chỉ ngậm ngùi khi thân mình rệu rã.
Thành tro tàn, mang sức sống cho Cây…!

#YenChiTruong

#Mộtthờitađãyêu

CATEGORIES
TAGS