TRẢ LẠI ANH MỘT KHUNG TRỜI NGẬP NẮNG

TRẢ LẠI ANH MỘT KHUNG TRỜI NGẬP NẮNG

Ngọc nát rồi lành lại được không anh ?
Như niềm tin chân thành.. ai đánh vỡ
Như chia xa ..liệu còn chung nhịp thở
Khi hai người ..ở hai phía không nhau

Một lần thương vạn kỷ mãi còn đau
Chia tim nhỏ nát nhàu muôn vết cứa
Bởi chân tình không nằm trong hẹn hứa
Mà đá vàng đem lửa thử con tim

Thôi lỡ rồi ..người xin chớ kiếm tìm
Bởi chẳng thể đem tim mình xé nhỏ
Niềm đau kia vẫn vẹn nguyên ở đó
Chẳng thể nào mạnh mẽ nữa được anh

Vốn biết mình luôn mềm yếu mong manh
Cố gai góc xây lũy thành kiên cố
Dối gạt mình vạn sự tùy duyên số
Nhưng suốt đời nuốt lệ đổ bão giông

Thuyền xa rồi ..chẳng thể trách dòng sông
Chuyện duyên, nợ giữa muôn trùng cắc cớ
Xoay bước đi em biết mình mang nợ
Nợ yêu thương trong dang dở tình nồng

Gọi tên anh giữa thăm thẳm mênh mông
Chỉ có gió và khoảng không đáp trả
Chỉ trống vắng chỉ niềm đau đan ngả
Phía không nhau.. ai trả tiếng yêu đầu

Đến cuối cùng vẫn chỉ có niềm đau..

#ThiênThư

CATEGORIES
TAGS