VIẾT CHO TUỔI SÁU MƯƠI

VIẾT CHO TUỔI SÁU MƯƠI

Khi con người bước vào tuổi sáu mươi
Tâm đủ tĩnh giữa dòng đời biến động
Tuổi sáu mươi đã thấm nhuần cuộc sống
Thương mình hơn khi trái nắng trở trời.

Tuổi sáu mươi giờ chỉ chọn niềm vui
Bởi hiểu mình bắt đầu sang sườn dốc
Có nhiều lúc khắp thân mình đau nhức
Rồi những ngày phải uống thuốc triền miên.

Tuổi sáu mươi trong dạ cũng bớt phiền
Con cháu đủ ..có nhà riêng của nó
Tự bản thân kiếm niềm vui nho nhỏ
Trồng ít hoa chăm sóc mấy luống rau.

Vẫn đảm đang nhà trước tới ngõ sau
Giữ bếp lửa luôn thắm màu hạnh phúc
Biết kiềm chế và biết dừng đúng lúc
Thích đi đâu ..là có thể đi ngay.

Cùng bạn bè tham quan thắng cảnh hay
Thưởng cho mình bởi qua rồi gian khổ
Tâm bình an ..mặc dòng đời bão tố
Mệt đủ rồi giờ chỉ muốn bình yên!!

Sáu mươi rồi chẳng còn muốn bon chen
Gối đã chùng đôi chân kia cũng mỏi
Cả cuộc đời cống hiến cho xã hội
Cho gia đình nên quên mất bản thân.

Giờ sáu mươi dẫu vẫn phải xoay vần
Nhưng chắt lọc không ôm đồm như trước
Biết liệu lo biết tính toan thích hợp
Tuổi sáu mươi như quả ngọt trái mùa!!!

Liên Kim
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS