BIẾT ĐỦ…

BIẾT ĐỦ…

Đi qua nhiều hạnh phúc
Nếm không ít khổ đau
Chợt thấy mình bình thản
Kệ mưa nắng trên đầu…

Người đi hay ở lại
Cũng đều bởi chữ duyên
Người đối mình tốt xấu
Mình cũng chẳng muộn phiền.

Thứ gì càng trân trọng
Thì càng dễ mất đi
Càng nắm ôm thật chặt
Càng chẳng giữ được gì…

Tham sân si nhiều lắm
Rồi cũng khổ mình thôi
Cuộc đời này cơ bản
Biết đủ là được rồi…!

Du Phong
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS