CẠN CHÉN TÌNH…

CẠN CHÉN TÌNH…

Cạn ly này ta hết đoạn đường chung
Cạn đi anh chẳng trùng phùng thêm nữa
Cạn đi anh duyên tình chia hai nửa
Cạn đi rồi quên ngày tháng bên nhau.

Cạn ly này ta thôi hết thương đau
Cạn đi anh rồi mai sau hai ngả
Cạn đi anh mặc đời trôi hối hả
Cạn đi rồi là xa nhé từ đây.

Cạn ly này xin gửi lại gió mây
Cạn đi anh trả vòng tay êm ái
Cạn đi anh quên mối tình thơ dại
Cạn đi rồi quên hẹn ước chung đôi.

Cạn ly này đừng để nước mắt rơi
Cạn đi anh chào nhau lời sau cuối
Cạn đi anh yêu thương nào đắm đuối
Cạn đi rồi buông hết Nợ Duyên xưa.

Cạn ly này, thôi ta hết đón đưa !

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

CATEGORIES
TAGS
OLDER POST