CHÂN TÌNH

CHÂN TÌNH

Ta trân trọng và vô cùng yêu quý
Một ân tình ta chiu chắt riêng mang
Biết cuối cùng cũng như sóng bọt tan
Đã cố lắm nhưng nào đâu giữ được.

Hồi ức cũ ta có từng đặc biệt
Trong lòng người – một chút ít nào không ?!
Có bao giờ vì ta mà nhớ mong
Mà khao khát … mơ một vòng tay ấm.

Ta vắt kiệt chân thành từ sâu thẳm
Yêu thật lòng chẳng toan tính nghĩ suy
Gạn nồng nàn, chắt ấm áp trao đi
Chẳng hối tiếc vì thương người quá đỗi.

Dẫu đôi lúc lòng ta buồn chới với
Thương đoạn duyên ngắn ngủi sớm úa màu
Vẫn trân trọng kỷ niệm đẹp cùng nhau
Và gói ghém nâng niu từng ký ức.

Tháng năm sau giữa cuộc đời hư thực
Có thể rằng mãi mãi chẳng gặp nhau
Trái tim này bóng hình người đậm sâu
Mãi nguyện cầu người bình an hạnh phúc!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
B06-22

CATEGORIES
TAGS