NẾU ĐƯỢC

NẾU ĐƯỢC

Nếu được ước… em xin làm đá cuội
Lặng yên nghe dòng suối khẽ rì rào
Mặc tình người thay đổi đến ra sao
Không nhức nhối như xé, bào tim nhỏ.

Nếu được ước… em xin làm ngọn gió
Mang tiếng diều sáo nhỏ được vi vu
Rồi làm tan đi những đám mây mù
Sà cánh võng nghe lời ru của mẹ.

Nếu được ước xin không làm cánh sẻ
Bay giữa trời… nhưng biết sẽ về đâu
Đời trái ngang hỏi đâu phép nhiệm màu
Sao biết được… ngày sau mình có ổn?

Nếu được ước… bạn ơi xin đừng chọn
Lời dối gian mà làm tổn thương người
Bởi cuộc đời biết sống được mấy mươi
Làm rơi lệ… người ta thương tội lắm.

#NguyễnHoàiThư

CATEGORIES
TAGS