ĐỪNG VỘI…

ĐỪNG VỘI…

Bởi không biết ngày mai ai được – mất
Đừng vênh vang và tự đắc hỡi người
Sống ở đời có đến tuổi bảy mươi
Cũng chưa thể gọi là lành tất cả.

Người tốt xấu chớ vội vàng đánh giá.
Xét thân ta đâu chắc đã hơn người.
Chẳng qua mình che giấu kỹ mà thôi.
Ai dám bảo cả đời không lầm lỗi.

Có dư giả cũng đừng khoe tài giỏi
Được yêu chiều xin chớ quá tự tin.
Bởi ngoài kia không chỉ có mình mình.
Kẻo tan vỡ rồi kể tình kể tội.

Đời muôn ngả nhớ chừa mình một lối.
Lỡ khi nào có thất thế sa cơ.
Còn tình thân mà bấu víu cậy nhờ.
Bởi vạn vật luôn chực chờ thay đổi.

Đâu biết trước, cứ từ từ…đừng vội…!

#CamCam
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS