HỌC CÁCH ĐỂ LẶNG IM

HỌC CÁCH ĐỂ LẶNG IM

Hãy học cách im lặng
Trước câu chuyện thị phi
Cuộc đời này ngắn lắm
Đâu đáng để sân si

Hãy học cách im lặng
Đừng đắn đo thiệt hơn
Giữ tâm mình tự tại
Muộn phiền sẽ chẳng còn

Hãy học cách im lặng
Trước bao điều dèm pha
Bận lòng chi những kẻ
Dựng câu chuyện làm quà

Hãy học cách im lặng
Trước miệng lưỡi thế gian
Dù dòng đời vạn biến
Chỉ cần lòng bình an

Hãy học cách im lặng
Học cách để bỏ buông
Để sau bao sóng gió
Chỉ còn lại yêu thương.

#NguyễnHuệ

CATEGORIES
TAGS