THA THỨ VÀ TIN TƯỞNG

THA THỨ VÀ TIN TƯỞNG

Vẫn biết rằng chỉ là chuyện đã rồi
Phải thứ tha nhưng lòng thì nặng trĩu
Phụ nữ mà càng nết na hiền dịu
Càng khó lòng chấp nhận “phản bội ta ”

Tha thứ chẳng qua cho yên cửa yên nhà
Cho con thơ được vẹn tròn cha mẹ
Vì không muốn gia đình phải chia rẽ
Nhưng tin tưởng à? Khó lắm đó người ơi.

Phụ nữ mà càng có vẻ buông lơi
Khi bị bỏ rơi họ âm thầm chờ đợi
Nhưng với họ cứ mỗi lần nghĩ tới
Là chạnh lòng không còn dễ để tin.

Và cứ thế họ sống với lặng thinh
Như người vô hình không quan tâm chia sẻ
Người mạnh mẽ họ vẫn cười vui vẻ
Dù thứ tha : Nhưng ” sứt mẻ ” mất rồi.

Phụ nữ mà chỉ giỏi chịu đựng thôi
Những thứ ” Trời ơi ” thì bỏ rơi : Rất nhẹ
Rồi cứ thế sống cuộc đời vui vẻ
Tin chính mình để rất dễ…thứ tha…!

Trần thị ThuỚ
Tinhyeuvanoinho.net

CATEGORIES
TAGS