RỒI THÌ AI CŨNG RA ĐI

RỒI THÌ AI CŨNG RA ĐI

Rồi thì …
ai cũng ra đi
Sau khi …
mỏi cánh thiên di cuối trời
Khép lại…
thương nhớ một đời
Xác thân bỏ lại …
về nơi phiêu bồng

Tất cả …
rồi hoá hư không
Lợi danh, vinh nhục
đục trong cuộc người!
Hư danh …
trả lại cho đời
Hồn ta thanh thản
nghe lời kệ kinh

Chuông chùa …
theo gió phiêu linh
Đến – Đi cũng chỉ… một mình thân ta
Ai người …
đau đớn xót xa
Xin hãy xem nhẹ
đời là chiêm bao

An yên …
gởi lại lời chào
Hồn ta thanh thản đi vào cõi tiên…
Buông xuôi …
mọi thứ tịnh thiền!
Người thương ở lại bình yên … chớ sầu!
#ĐAL
Đồng Ánh Liễu

CATEGORIES
TAGS