ĐỪNG HẸN KIẾP SAU

ĐỪNG HẸN KIẾP SAU

Anh nói rằng mình đừng hẹn kiếp sau
Hãy bên nhau khi vẫn còn tồn tại…
Nếu duyên mỏng thì kiếp nào cũng vậy
Được gặp nhau phải năm trăm cái ngoái nhìn.

Thế anh nhé nếu kiếp này chúng mình
Trái tim yêu chân tình chung nhịp đập
Hãy bên nhau mặc bão đời vùi dập
Đừng chùn lòng mà hẹn gặp kiếp sau.

Vì Ông Tơ Bà Nguyệt quên bắc cầu
Nên từ giờ ta ngoái đầu nhìn lại
Để nếu được kiếp sau ta mãi mãi
Trọn yêu thương chẳng phải xót xa nhiều.

Phí một đời nếu không trọn thương yêu
Thế nên ta… phải yêu chiều mình chút
Luôn trân trọng bên nhau từng giây phút
Dẫu kiếp này có trong đục nông sâu.

Em biết rồi… Sẽ không hẹn kiếp sau.

#YenChiTruong

CATEGORIES
TAGS